Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων που είναιεντός του χρόνου,και πληρούν τους όρους εγγύησης επιβαρύνουν αποκλειστικά το beberose.gr.
Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών στη περίπτωση κακής χρήσης των προϊόντων.